Jumat, 02 November 2012

MATERI MATEMATIKA KELAS X SEMESTER 11.1    Menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma
1.2   Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang melibatkan pangkat, akar, dan logaritma
1.3  Memahami konsep fungsi : Persamaan, pertidaksamaan dan Fungsi Kuadrat
1.4  Menggambar grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi kuadrat
1.5  Menggunakan sifat dan aturan tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat.
1.6  Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat
1.7  Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan / atau fungsi kuadrat
1.8  Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi kuadrat dan penafsirannya
1.9  Menyelesaikan sistem persamaan linear dan sistem persamaan campuran linear dan kuadrat dalam dua variabel.
1.10 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear
1.11 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan penafsirannya
1.12 Menyelesaikan pertidaksamaan satu variabel yang melibatkan bentuk pecahan aljabar
1.13 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel
1.14 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel dan penafsirannya
Tidak ada komentar:

Posting Komentar